Over Natasja Hogen


Natasja Hogen doet onderzoek naar en adviseert over de gebouwde omgeving in al haar verschijningsvormen, en in het bijzonder over de positie die cultureel erfgoed in de gebouwde omgeving inneemt.

Advies | erfgoedbeleid, waardering van erfgoed, transformatiekaders en restauraties van erfgoed.
Onderzoek |inventariserend en waardestellend cultuurhistorisch onderzoek.
Publicaties | redactiewerk, boeken en artikelen.
Publieksactiviteiten | rondleidingen, lezingen en excursies.
Onderwijs |waardering van erfgoed, bouw- en restauratietechniek, transformatiestrategieen, kunst- en architectuurgeschiedenis.