feb 2012 - nov 2014

Vereniging Hendrick de Keyser

Adviseur

 

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De gebouwen in het bezit van de Vereniging zijn sprekende voorbeelden van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Veel aandacht gaat daarom uit naar de bouwhistorische constructies en de kwaliteit van het interieur. In hun enorme diversiteit en rijkdom geven de gebouwen een representatief beeld van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Niet als naslagwerk, maar als levende getuigen van de geschiedenis, veelal in hun oorspronkelijke functie en omgeving.

In opdracht van de Vereniging verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuw intern beleid, onder andere met betrekking tot het planmatig onderhoud en comfortverbeteringen met behoud van monumentale waarden voor de afdeling Huurzaken. Opzetten van een systeem voor de inventarisatie en het planmatig onderhoud van de bijna 400 rijksmonumenten in het bezit van de Vereniging. Ontwerpen van een instrumentarium ter voorkoming van leegstand, het doen van voorstellen voor herbestemming en groot mutatieonderhoud van panden. Daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling van informatie voor huurders over wonen en werken in een monumentale omgeving.

 

 

projectoverzicht