juli – okt 2011

Nederlandse Kastelenstichting

Onderzoeker

 

De provincie Zuid-Holland gaf de Nederlandse Kastelenstichting in 2011 opdracht een inventarisatieonderzoek uit te voeren naar de locaties van verdwenen kastelen, met daaraan verbonden een rapportage over de landschappelijke, economische en recreatieve potenties van die plaatsen. De inventarisatie werd uitgevoerd door Natasja Hogen, Stefan Sweijen, Henk Jan Derksen en Reinout Klaarenbeek. Per gemeente werden alle verdwenen kastelen uitgezocht, de gegevens in een databank gezet en gecontroleerd. Vervolgens werd op basis daarvan met behulp van historische kaarten en het kadaster getracht, de locatie van ieder kasteel zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen en in beeld te brengen. Deze data werden vervolgens door de NKS-medewerkers Ben Olde Meierink en Fred Vogelzang gebruikt om een rapportage op te stellen waarin de historische en landschappelijke achtergronden van de kastelen en
de mogelijkheden voor hedendaags gebruik centraal stonden.

 

 

projectoverzicht