Een nieuwe erfgoedagenda
n.a.v. het Nationaal Monumentencongres 2016


Joks Janssen en Platform VOER, opinieplatform over erfgoed en ruimte, organiseerden samen een bijeenkomst met nieuwsgierige erfgoedprofessionals. Doel: gezamenlijk tot een nieuwe erfgoedagenda komen. De vragen die vandaag langskomen zijn: hoe geef je burgers een volwaardige stem in het proces van waardebepaling, selectie en beheer? Is het straks niet de expert, maar de burger die bepaalt wat erfgoed is? En wat blijft er dan nog ‘voor ons’ over?

 

 

Pamflet

download pamflet

Janssen, J. & Team VOER (2016). Pamflet 10 suggesties voor de nieuwe rol van de erfgoedprofessional. Platform VOER.

 

 

 

Verslag

lees het verslag

Wiesman, A. (2016). Manager, mediator, kennisverstrekker of initiator? Platform VOER.

 

 

 

   

 

overzicht publicaties