Bouwen voor de Next Generation


In de publicatie 'Bouwen voor de Next Generation' laat Marlies Rohmer zien hoe haar architectenbureau de afgelopen tien jaar is omgegaan met bouwen voor jongeren op basis van onderzoek naar de hedendaagse jongerencultuur en haar maatschappelijke context.

'Bouwen voor de Next Generation' presenteert in tekst en beeld een brede, op de praktijk toegesneden analyse van recente verschijnselen als de ervaringseconomie, culturele diversiteit, veranderde gezinsverhoudingen, nieuwe onderwijsvormen, het ontstaan van witte en zwarte scholen, het probleem van een te dik wordende jeugd, en het belang – voor jong en oud – van de publieke ruimte. Deze sociaal-maatschappelijke onderwerpen worden verbonden met ontwerpopgaven, van stedelijke omgeving tot school, waarbij ook projecten en modellen van Marlies Rohmer worden behandeld. (Uit: www.rohmer.nl)

 

Achtergrondonderzoek bij de hoofdstukken over multiculturele diversiteit, in het kader van de afstudeerscriptie opleiding Bouwkunde - Hogeschool van Amsterdam (2004).

 

Bouwen voor de Next Generationdownload preview

Rohmer, Marlies (2007).

Bouwen voor de Next Generation.

Rotterdam: NAi Uitgevers.

 

 

     

overzicht publicaties