aug - dec 2011

Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren,
Afdeling Kunst & Cultuur

Medewerkerk onderzoeksproject 'Interieur en Geheugen'

 

Interieurs gaan zelden langer dan een generatie mee. Gebouwen die om uiteenlopende redenen sloop weten te ontlopen zijn zelden voorzien van interieurs die teruggaan tot de dag van oplevering. Elk nieuw gebruik van een bestaand gebouw leidt tot een groot aantal vragen over de aanwezige bouwsubstantie en hoe daarmee moet worden omgegaan bij de (her)inrichting of het maken en ontwerpen van een nieuw interieur. De aansluiting tussen bestaand gebouw en nieuwe bestemming confronteert de ontwerper met een complexe opgave. Vaak vormen de aanwezige en te handhaven structuur en andere materiële resten het vertrekpunt voor het ontwerp. Zelden echter worden de niet materiële aspecten van het gebouw in kwestie – de betekenis en geschiedenis – goed in kaart gebracht en in de opgave meegenomen. Het doel van dit project was een werkmodel te ontwikkelen waarin historisch onderzoek en de interieurontwerpdiscipline elkaar op een constructieve wijze weten te versterken door naast de historische bouwsubstantie, vooral de (historische) betekenis van een gebouw te onderzoeken en te integreren in het ontwerpproces. (Uit: onderzoeksvoorstel ‘Interieur en Geheugen’, Dr. F. Floré, Universiteit Gent / Vrije Universiteit Amsterdam, en Dr. F. H. Schmidt, CLUE / Vrije Universiteit Amsterdam, 2011.)

In de eerste fase van het project hebben studenten ontwerpanalytisch en architectuurhistorisch onderzoek verricht naar recent gerealiseerde Europese casestudies. Mijn werkzaamheden bestonden uit het voorbereiden van deze fase van het onderzoek.

 

9 oktober 2015

Gastlezing ‘Value Assessment, Restoration & Re-Use Strategies,

MA Heritage Studies

 

3 maart 2015

Gastlezing ‘Het werkveld van de architectuurhistoricus’,

BA Media, Kunst, Design & Architectuur

 

 

projectoverzicht