sep 2014 - heden

Week van het Lege Gebouw

Bestuurslid Stichting Week van het Lege Gebouw

Projectleider organisatie editie 2016

Begeleiding studententeam edities 2014, 2015, 2017 en 2018

 

De week van het Lege Gebouw is een interdisciplinair onderwijsproject van onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij de hergebruikopgave. In de vastgoedwereld is een kentering gaande: van schaarste aan gebouwen is al enkele jaren geen sprake meer, wel van grootschalige leegstand. Voldoende aanleiding om de praktijk te hervormen, nieuwe richtingen in te slaan. Maar ook om na te denken hoe de jongste generatie opgeleid moet worden. De Week van het Lege Gebouw is daarmee een broedplaats voor de nieuwe bouwcultuur.

 

Tijdens de Week van het Lege Gebouw wordt een week lang in groepsverband gewerkt aan plannen voor een leegstaand gebouw met studenten en docenten van verschillende opleidingen uit heel Nederland. Werksessies worden afgewisseld met stadswandelingen en (deels openbare) gastlezingen. Zo leren de studenten in korte tijd een gebouw, een gebied én een groep interessante mensen uit verschillende vakdisciplines kennen. De eindresultaten worden gepresenteerd aan een panel van deskundigen. De Week van het Lege Gebouw kwam in 2013 voort uit de behoefte van het Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de problematiek met betrekking tot leegstand onder de aandacht te brengen van alle belanghebbenden en interdisciplinaire samenwerking tussen opleidingen te stimuleren. Sindsdien wordt de Week van het Lege Gebouw jaarlijks door roulerende opleidingen georganiseerd. Vanuit verschillende invalshoeken wordt tijdens de Week van het Lege Gebouw gereflecteerd, ontwikkeld, gerekend en getekend. Omdat de leegstandsproblematiek in de praktijk nieuwe denk- en samenwerkingsvormen vereist, worden tijdens de Week uiteenlopende opleidingen samengebracht om de realiteit, de betekenis en de potentie van een plek zichtbaar te maken en vanuit daar plannen te ontwikkelen. De verschillende expertises (erfgoed, architectuur, geschiedenis, landschap, filosofie, vastgoed, planologie, etc.) worden hierbij ingezet om realistisch en vooruitstrevend aan de slag te gaan met leegstand.

 

Meer informatie over de voorgaande en volgende edities is te vinden op de website: www.weekvanhetlegegebouw.nl. Editie 2016 werd georganiseerd door de opleiding Built Environment van de Hogeschool van Amsterdam en vond plaats in de voormalige Energiecentrale aan de Hoogte Kadijk te Amsterdam. Organiserend team: Natasja Hogen (projectleiding), Elsbeth van Battum, Abram de Boer en Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie van het lectoraat Smart Urban Design van de Hogeschool van Amsterdam.

 

eindpublicatie Week van het Lege Gebouw 2016

projectoverzicht