Profiel


Natasja Hogen behaalde haar bachelor Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam in 2004 en deed vervolgens als technisch ontwerper en projectleider ervaring op bij Architectuurcentrale Thijs Asselbergs, K├Âther Salman Architecten en Duinker van der Torre samenwerkende architecten. In 2010 behaalde zij haar master Architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en maakte definitief de overstap naar restauratie en erfgoed, onder andere als adviseur voor Vereniging Hendrick de Keyser. Naast haar werk als zelfstandig erfgoedadviseur, met een persoonlijke fascinatie voor de negentiende eeuw maar tegelijkertijd een brede ervaring met zowel ‘oud’ als ‘jong’ erfgoed, werkt Natasja parttime als docent en erfgoedspecialist bij de opleiding Built Environment aan de Hogeschool van Amsterdam. Hier komen haar technische en onderzoekende achtergrond samen, en verzorgt zij onderwijs op het gebied van restauratietechniek, bouw- en architectuurhistorie, en de waardering van en omgang met erfgoed. Voor de opleiding is zij tevens voorzitter van de examencommissie.

 

Op dit moment is Natasja bezig met de afronding van haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam, over de relatie tussen het binnenklimaat en het ontwerp van gebouwen in de negentiende eeuw. Hierin wordt zij begeleid door haar promotors, prof. dr. Gabri van Tussenbroek en prof. dr. Lex Bosman. Tussen 2016 en 2018 was Natasja bestuurslid van de Stichting Heerlijkheid Brederode, en in 2018 richtte zij samen met Nancy van Asseldonk de Stichting Week van het Lege Gebouw op, gerelateerd aan een jaarlijks terugkerende interdisciplinaire workshopweek over de herbestemming van leegstaande gebouwen, waarbij studenten van verschillende hogescholen en universiteiten betrokken zijn. Hier was zij reeds een aantal jaar als organisator en teambegeleider bij betrokken, gevolgd door twee jaar als bestuurslid. Als vrijwilliger is Natasja daarnaast jaarlijks actief bij de architectuurworkshop Archikidz Haarlem, en in het verleden bij de Open Monumentendagen. Natasja beschikt daarnaast over een certificaat Kleurhistorisch Onderzoek, uitgegeven door het Nationaal Restauratie Centrum, de basiskwalificatie Onderwijs HBO-docent, behaald aan de Vrije Universiteit, en een Senior Kwalificatie Examinering, behaald aan de HvA Academie.