Selectie projecten

 

Augustus-oktober 2022

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en OSINGA bouwhistorie verricht Natasja Hogen onderzoek naar de oorspronkelijke installaties in het Algemeen Rijksarchief gelegen aan Bleijenburg 7 in Den Haag. Het archief werd gebouwd naar ontwerp van rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst tussen 1895 en 1903. Het depotgebouw, geplaatst achter een voornaam dienstgebouw, was uniek in Europa, en beschikte over onder meer een zeer innovatief hydraulisch systeem met luiken en blinden om het archiefmateriaal te beschermen tegen brand en inbraak, ontworpen door werktuigbouwkundig ingenieur W. Schlusen.

 

Het depot in 1984, met de oorspronkelijke archiefkasten en roostervloeren (bron: Haags Gemeentearchief)

 

Augustus 2022

In opdracht van AG Architecten verrichtte Natasja Hogen verkennend literatuuronderzoek naar het provinciaal monument Fort bij Marken-Binnen, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, en daarmee tevens UNESCO werelderfgoed. Het fort had tot doel de accessen in het inundatiegebied tussen de Markervaart, de Westwouderpolder en de Stierop te verdedigen. Het verdedigbare aardwerk kwam gereed in 1896, de bomvrije gebouwen werden opgeleverd in 1905.

 

(bron: Nationaal Archief)

 

Juli 2022

Voor een particuliere opdrachtgever verrichtte Natasja Hogen bouwhistorisch onderzoek naar de voor burgemeester Eliza van der Gijp Barendregt in 1888 gebouwde burgemeesterswoning aan de Dorpsstraat in Barendrecht. Van der Gijp Barendregt was van 1888-1895 burgemeester van het dorp, waarna het woonhuis in gebruik werd genomen als woonhuis en praktijk van de plaatselijke arts. Veel mooie details herinneren aan het oorspronkelijke gebruik, zoals de rijk geornamenteerde werkkamer van de burgemeester, de kluis verstopt in de en-suitewand, en het verbouwde schuifraam dat dienst deed als uitgifteloket voor medicijnen aan de zijgevel. Het prachtige huis is nog grotendeels in de oorspronkelijke staat.

 

(foto Natasja Hogen)

 

18 juni 2022

In het NPO Radio 1-programma Dr. Kelder & Co maakte Natasja Hogen haar opwachting om te vertellen over haar onderzoek naar het binnenklimaat in gebouwen in de negentiende eeuw in het item 'De jonge doctor'. Het interview door Jort Kelder is hier terug te zien.

 

(foto NPO Radio 1)

 

Juni 2022

In opdracht van de Stichting Hofje van Heijthuijsen verricht Natasja Hogen onderzoek naar het in 1651 gebouwde Hofje van Heijthuijsen aan de Kleine Houtweg 135 in Haarlem. Het hofje werd gesticht door de rijke lakenhandelaar Wilhelm van Heythuyzen, en had oorspronkelijk een L-vormige opzet aan een groene halfopen binnentuin, met zes huisjes voor gereformeerde, arme echtparen en een regentenkamer. In 1755-1756 werd het hofje met vijf woningen uitgebreid. Het onderzoek vindt plaats ter voorbereiding op de verduurzaming van enkele woningen.

 

De hofzijde van het Hofje van Heijthuijsen (foto Natasja Hogen)

 

Mei 2022

Op 18 mei 2022 verdedigde Natasja Hogen in de aula van de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift Een nieuwe omgang met comfort. De invloed van innovaties in verwarming en ventilatie op het ontwerp van gebouwen, 1840-1920 (promotors: prof. dr. Gabri van Tussenbroek en prof. dr. Lex Bosman). Meer informatie over haar onderzoek vindt u hier en hier.

 

 

April-mei 2022

In opdracht van Nikkessen Projecten en Hoorn Vastgoed verrichtte Natasja Hogen bouwhistorisch onderzoek naar paviljoen 'De Schorre', een rijksmonument en voormalig observatiepaviljoen voor psychiatrische patienten op het terrein van psychiatrisch ziekenhuis 'Vrederust' in Halsteren. Het complex werd tussen 1908 en 1912 gebouwd naar ontwerp van de uit Ermelo afkomstige architect Evert Knevel, en uitgebreid in de jaren dertig door architect B.T. Boeyinga, een van de architecten van de Amsterdamse School. Paviljoen 1, zoals 'De Schorre' oorspronkelijk werd genoemd, werd door Knevel in 1908-1909 in een overgangsarchitectuur ontworpen, en in 1933 door Boeyinga voorzien van een uitbreiding in zakelijk-expressionistische stijl.

 

Paviljoen 'De Schorre, met het bouwdeel naar ontwerp van Knevel uit 1908-1909, en de uitbreiding door Boeyinga uit 1933 aan de oostzijde van het gebouw (foto's Natasja Hogen)

 

Maart 2022

In opdracht van Eiland 8 Architecten werkte Natasja Hogen aan een bouwhistorisch onderzoek naar villa ‘De Cranenburgh’ aan de Wagenweg 63 in Haarlem. Het ontwerp voor de villa, een gemeentelijk monument gebouwd tussen 1928-1929, werd geleverd door het Haagse architectenbureau van H. Thunnissen en J.H. Hendricks, in samenwerking met de uit Heemstede afkomstige architect J.Ph. Peper. Bijzonder is niet alleen de traditioneel-functionalistische vormgeving, met een op een vlindervorm gebaseerd tweelaags hoofdvolume, uitgevoerd in baksteen met sierlijsten in metselwerk en pannen, met aansluitende terrassen en een betonnen pergola, en een eenlaagse achterbouw. Ook de indeling en interieurafwerkingen van de villa zijn nog voor een grotendeels intact, met onder andere houten betimmeringen geleverd door de Haagse meubelfabriek van H. Pander & Zonen en veelkleurige tegelafwerkingen.

 

Villa 'De Cranenburgh'aan de Wagenweg (foto's Natasja Hogen)

 

Februari 2022

Voor de nieuwe eigenaren van de voormalige portierswoning van buitenplaats Duinlust aan de Duinlustweg 10 te Overveen, verrichtte Natasja Hogen in opdracht van e.d.b.a. architecten bouwhistorisch onderzoek. Het woonhuis, een rijksmonument uit 1882 naar ontwerp van architect Constantijn Muysken in de stijl van de neorenaissance, werd gebouwd in opdracht van de familie Van der Vliet-Borski. Anders dan de naam doet vermoeden werd de portierswoning niet bewoond door een portier maar door de tuinbazen die achtereenvolgens het landgoed en de tuinen onderhielden. Het woonhuis heeft hoge cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, als woonhuis in de stijl van de neorenaissance, waarbij de portierswoning als opmaat naar de rijke architectuur van het hoofdhuis op de buitenplaats Duinlust is ontworpen. Daarmee heeft het woonhuis eveneens belangrijke ensemblewaarde: de portierswoning markeert samen met de toegangspartij de oprijlaan naar het hoofdhuis, en toont zich daarmee als het gezicht van de buitenplaats naar de openbare ruimte. Het exterieur van de portierswoning is nog grotendeels gaaf, en zorgvuldig gematerialiseerd en gedetailleerd, hoewel bij verbouwingen in de jaren zestig de vensters ingrijpend zijn gewijzigd. Helaas is toen ook het interieur grondig onder handen genomen, waardoor van het oorspronkelijke interieur nog maar een beperkt aantal elementen aanwezig zijn.

 

De portierswoning van Duinlust in 1907 (bron: Noord-Hollands Archief)

 

Januari 2022

In opdracht van architectenbureau SK33 verrichtte Natasja Hogen bouwhistorisch onderzoek naar een woonhuis uit 1946 aan de Bloemendaalseweg 32a in Gouda. Dit gemeentelijk monument is een bijzonder voorbeeld van een woning in de stijl van het traditionalisme uit de wederopbouwperiode, in een voor Gouda waardevol gebied met een agrarisch karakter, waarbij de oorspronkelijke ontginningsstructuur van het landschap nog duidelijk herkenbaar is rond het perceel. Het woonhuis, naar ontwerp van het lokale architectenbureau L. van de(r) Linde, is grotendeels gaaf bewaard gebleven, en bevat nog enkele oorspronkelijke interieurafwerkingen.


De voorgevel van het woonhuis en de schuur vanaf de Bloemendaalseweg (foto Natasja Hogen)

 

Januari 2022

Voor een particuliere eigenaar deed Natasja Hogen verkennend cultuurhistorisch onderzoek naar een achttiende-eeuws rijksmonument aan het Spaarne in Haarlem.

 

Het Spaarne in 1899 (bron: Noord-Hollands Archief)

 

December 2021

Natasja Hogen stelde op verzoek van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden een redengevende omschrijving op van het wijklokaal en de kapel 'Uw Koninkrijk Kome' aan de Koningin Emmakade in Den Haag. Oorspronkelijk gebouwd naar ontwerp van architect L.G. Richter in 1890 in eclectische stijl, werden het wijklokaal en de kapel in respectievelijk 1928 en 1947 ingrijpend verbouwd. De oorspronkelijke functies zijn echter nog duidelijk afleesbaar, en daarmee vormt het gebouw een bijzondere herinnering aan de sociale rol die kerken eind negentiende eeuw vervulden in de buurten.

 

Het wijklokaal en de kapel in een krantenbericht n.a.v. de opening in 1890 (bron: Haags Gemeentearchief)

 

December 2021

In opdracht van de gemeente Schagen heeft Natasja Hogen bouwhistorisch onderzoek verricht naar een gemeentelijk monument aan de Grote Sloot in Schagerbrug, gebouwd naar ontwerp van de plaatselijke meestertimmerman Gijsbertus Plevier in 1914. Bijzonder is niet alleen de rijk vormgegeven voorgevel, met elementen uit de neorenaissance, chaletstijl en de art nouveau, maar ook de oorspronkelijke indeling, met wagenhuis, paardenstal en werkplaats inpandig op de begane grond, functies die nog goed in zijgevel afleesbaar zijn.

 

Het woonhuis aan de Grote Sloot in Schagerbrug (foto Natasja Hogen)

 

November 2021

In de Kamerbode (9-2021), het interne nieuwsblad van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, is een interview verschenen met Natasja Hogen en Jacqueline de Graauw (Bureau Bouwtijd) over het bouwhistorisch onderzoek dat zij eerder dit jaar in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf verrichten naar gebouw K, het voormalige Departement van Koloniën, ter voorbereiding op de renovatie van het Binnenhof. Het volledige interview is hier te lezen.

 

 

 

November 2021

In november verrichtte Natasja Hogen bouwhistorisch onderzoek naar twee bijzondere panden in respectievelijk Gouda en Amsterdam. Aan de Lange Tiendeweg 18-20 verrees in 1906 in opdracht van de 'winkelier in verlichtingsartikelen' Nathan Polak een dubbel woon-/winkelpand in de stijl van de Jugendstil. Het ontwerp was van de hand van de Goudse architect H.J. Nederhorst. Bijzonder is het tegeltableau boven de winkelpui op nummer 18, waarop een vrouw wordt verbeeld, met in haar handen twee koolspitsen. De elektroden zijn verbonden met twee gloeilampen in de handen van een kind. Het onderzoek naar de Lange Tiendeweg 18-20, een gemeentelijk monument, werd verricht in opdracht van SK33. Bureau Weesperzijde gaf opdracht tot het verrichten van bouwhistorisch deelonderzoek naar inwendige verbouwingen van het rijksmonumentale pand aan de Spuistraat 303 in Amsterdam, gebouwd in 1693. Samen met vijf andere rijksmonumenten maakt het pand onderdeel uit van het complex waarin boekhandel Atheneum aan het Spui is gevestigd.

 

Links Spuistraat 303 in Amsterdam, rechts Lange Tiendeweg 18-20 te Gouda (foto's Natasja Hogen)

 

September 2021

Natasja Hogen is per 1 september 2021 benoemd tot adviseur van de Raad voor Cultuur, en lid van de commissie Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud. Meer informatie over de Raad voor Cultuur en de werkwijze van de commissie is hier te vinden.

 

Juni 2021

In samenwerking met bouwhistorica Jacqueline de Graauw van Bureau Bouwtijd wordt in opdracht van Stadsherstel Amsterdam in juni 2021 onderzoek verricht naar de historische achtergronden rondom de pastorie St. Petrus' Banden aan de Hartveldseweg 24 in Diemen. Dit rijksmonument, in 1882 ontworpen door architect A.C. Bleijs, is eind 2020 door Stadsherstel Amsterdam aangekocht en wordt binnenkort gerestaureerd.

 

De pastorie Sint Petrus' Banden vanaf de Hartveldseweg in Diemen, jaartal onbekend

(bron: beeldbank Historische Kring Diemen)

 

Februari - juni 2021

In samenwerking met bouwhistorica Jacqueline de Graauw van Bureau Bouwtijd wordt in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gewerkt aan een uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek naar het voormalige Ministerie van Koloniën aan het Plein te Den Haag, gebouwd in 1859. Het rijksmonumentale gebouw, dat nu onderdeel uitmaakt van het Tweede Kamer-complex, kent een bijzondere geschiedenis, niet in het minst vanwege het vooruitstrevende ontwerp van het gebouw. De architect, Willem Nicolaas Rose, experimenteerde niet alleen met een nieuwe bouwstijl, maar ook met moderne materialen en installaties. Natasja Hogen is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de werking van de oorspronkelijke klimaatinstallaties, een van de vroegste gebouwen in Nederland waar een systeem voor heteluchtverwarming werd toegepast. Inzichtelijk is gemaakt hoe het oorspronkelijke klimaatsysteem functioneerde, wat hiervan is overgebleven, en wat de historische waarde is van de restanten van het systeem. Binnenkort wordt het gebouw gerenoveerd, naar ontwerp van Wessel de Jonge Architecten. Zie ook een interview met Natasja en Jacqueline in de Kamerbodevan september 2021.

 

Het voormalige Ministerie van Koloniën in 1905 (bron: Haags Gemeentearchief)

 

Maart 2021

Voor een particuliere opdrachtgever is in maart 2021 onderzoek verricht naar een bijzonder achttiende-eeuws werkmanshuis aan de rand van de Waterleidingduinen in Vogelenzang. Dit ter voorbereiding op de restauratie en uitbreiding van het rijksmonument, waarvoor Elsie de Bruyn van architectenbureau e.d.b.a. een ontwerp maakt.

 

Het werkmanshuis te Vogelenzang in de huidige staat (foto Natasja Hogen)